Tavshedspligt

Alle samtaler foregår under absolut tavshedspligt. Selv ikke din nærmeste familie eller venner kan uden dit samtykke få oplyst, om du går i terapi, eller hvad vi taler om. Jeg fører kun håndskrevne journaler – ingen elektroniske – og jeg udveksler ikke informationer med det offentlige eller med andre behandlere, medmindre du udtrykkeligt beder mig om det. F.eks. hvis det offentlige betaler terapien, mod at din sagsbehandler får rapporter.

Jeg har heller ingen sekretær til at notere navne, aftaler og bilag. Al aftaleregistrering varetages af mig, og betaling sker direkte til min bank.

Når der i f.eks. familie- eller gruppesamtaler er flere personer til stede, pålægges samtlige tilstedeværende fuld tavshedspligt.

 

Som terapeut kan og må jeg ikke bryde tavshedspligten, men du er selv velkommen til at fortælle andre om din terapi, så længe du ikke derved afslører noget om andre (f.eks. familie- eller gruppemedlemmer), der har krav på diskretion. Hvis du selv vælger at bryde tavshedspligten, vil jeg som hovedregel undlade at kommentere det over for trediemand. Men der kan i sådanne situationer opstå misforståelser eller andet, som jeg kan blive nødt til at kommentere. Jeg anser ikke dette som et brud på min tavshedspligt, og jeg er fortsat forpligtet til at være så diskret som overhovedet muligt.