Parsamtaler

Parterapi
Illustration: Parterapi

 

Når man lever sammen med andre i et parforhold, må man nogle gange gå på kompromis. Og det er ikke altid let. Vi er født og opvokset i forskellige familier med forskellige vaner og holdninger, og i mange tilfælde også med forskellige religioner, sprog og kulturer. De erfaringer, som vi hver især har med os, påvirker vores situationsopfattelse og vores måde at reagere på. Derfor oplever vi tit de samme situationer meget forskelligt og har svært ved at forstå, hvordan den anden kan ”få noget helt andet ud af det” end vi selv gør.

Hvis dit parforhold ikke fungerer, har du mulighed for selv at arbejde med det i enesamtaler, men det er klart at foretrække, at begge parter arbejder for forholdet. I en parterapi får I først og fremmest genskabt en konstruktiv dialog, og I får værktøjer til at standse destruktive skænderier og adfærd. Det giver mulighed for at udveksle synspunkter og for at skabe forståelse for hinandens oplevelser og reaktioner. I får begge lejlighed til at følge den anden parts arbejde med sig selv, og opbygger derigennem en forståelse for hinandens svage sider og en respekt for hinandens indsats for forholdet. Nødvendige forudsætninger for, at kærligheden kan blomstre op og forelskelsen genskabes.

Parterapien indebærer et væsentligt element af personlig terapi for begge parter. I vil komme til at føle jer afklarede og mere i balance, og I vil få større overskud hver for sig. Men I vil også få en ny og anderledes fælles indfaldsvinkel til de spørgsmål, som tidligere skilte jer. Dette får ofte samhørigheden og kærligheden til at blomstre op.

Det er ikke sikkert, at parterapien vil resultere i, at I bliver sammen som par. Det er ikke engang terapiens mål. Målet er snarere, at I hver især får løst de problemer, som dræner jer for energi, og som ødelægger jeres muligheder for at leve i et lykkeligt parforhold. Det er også et mål, at I bliver afklaret mht. jeres parforholds muligheder og mht. jeres valg om at blive sammen eller gå hver til sit. Nogle gange er det lykkeligste at skilles værdigt og med god samvittighed – vel vidende, at alle relevante muligheder er prøvet.