Enesamtaler

Enesamtaler er den mest personlige og koncentrerede, og også den mest eksklusive terapiform. Vi kan arbejde med alle emner, som du finder relevante. Vi sidder ansigt til ansigt i behagelige stole eller sofaer, og det er dig der bestemmer, hvilke problemer vi skal arbejde med. Enesamtaler foregår hovedsagelig hos mig lige ved Østerport Station, men kan også efter særlig aftale foregå andre steder – f.eks. hos dig.

Selvom det foregår som enesamtaler, kan terapien udmærket handle om dit arbejde, dit parforhold, din familie eller om gruppeproblematikker. Den kan også omhandle f.eks.  sorg eller kriser. Som regel vil de løsninger, vi finder frem til, komme til at berøre en bred vifte af dit livs forhold.


Enesamtaler pr. telefon

Hvis du ikke kan gå ud, er syg eller i udlandet, eller hvis du bare bor langt væk, kan telefonkonsultationer være en løsning. Du kan emaile eventuelt oplæg eller andet materiale, som du vil tale om, og så ringer du blot på det bestilte tidspunkt.

Du kan også ringe gratis vha. Skype, hvis vi har aftalt det på forhånd.