Personlige samtaler

– med Peter Thymark

peter-thymark

TILBUD!
KONSULTATIONER TIL 300 KR/TIME PR TLF.

Psykoterapi og sexologi kan være en dyr fornøjelse, så jeg har besluttet at tilbyde konsultationer mandage og fredage kl. 10-16 for kun 300 kr. Beløbet dækker en hel klokketime, og konsultationerne foregår pr. telefon.

Du kan booke tider ved at ringe til mig og forudbetale via MobilePay på 60 62 60 34.

Om at gå i terapi hos mig

Min første opgave som terapeut er at se og lytte til dig og at forstå dine følelser og din situation. Til det formål er jeg trænet i lytte- og spørgeteknikker og i at fornemme den verden af følelser, som ikke finder vej i ord, og som du sandsynligvis kun er delvist bevidst om. Jeg prøver i fantasien at leve mig ind i din situation for at opleve, hvilke følelser det giver mig. Og jeg sammenholder min egen oplevelse med det, du fortæller.

Jeg er temmelig resultatorienteret, så jeg vil forholdsvis hurtigt komme ind på, hvad du gerne vil opnå gennem samtalerne, så vi kan sætte os nogle mål at arbejde for. Målene kan revideres under vejs, men de kan være gode at styre efter. Jeg vil gerne komme med forslag til målsætninger, men i sidste ende bliver det dig, der afgør, hvilke mål du vil forfølge.

Du vil opleve, at jeg “holder dig i hånden” rent mentalt, når du behøver det, og at jeg hjælper dig med at styrke og udvikle de sider af dig, som er svagest, eller som du selv er mindst tilfreds med. Jeg sørger for, at du får forklaret logikken bag de problemer, vi arbejder med, så det bliver lettere at forstå dine følelser og din adfærd, og så det bliver klart for dig, hvordan du kan komme videre.

Jeg kan give dig et bredt arsenal af terapeutisk viden og metoder og en masse erfaring.

For mig er du ikke “en patient med en diagnose” men et menneske med tanker og følelser og et stort udviklingspotentiale – stort, fordi du har valgt at arbejde aktivt for at udvikle dig. (De fleste andre nøjes med passivt at lade fremmede “behandle” dem i nogle få timer af deres liv). Som min klient kommer du til at lave 99% af arbejdet selv, og det kommer hovedsagelig til at foregå, når du ikke er hos mig. Du får redskaberne og metoderne, og vi kan lægge planerne sammen. Men jeg kan ikke føle dine følelser og gøre dine erfaringer for dig. Jeg hjælper en udvikling i gang, som du selv kan tage føringen i, og som sandsynligvis vil ændre din tilværelse på afgørende måder.

Når du oplever, at dine følelser og din forstand er i fin harmoni, og når du kender din underbevidsthed og kan bruge dens styrke, så behøver du ikke længere min hjælp. Og sådan skal det være – terapien skal give dig styrken til at stå alene. Den styrke er samtidig vigtig, når du gerne vil stå sammen med andre!

Du kan få oplyst ledige tider pr telefon.

Grundholdninger:


Jeg har tavshedspligt

Det er dig og kun dig, der bestemmer, om andre skal have kendskab til vores samtaler. Og det gælder både fremmede og nærtstående, som f.eks. familie og venner. Man kan med andre ord ikke få indblik i, om ens ægtefælle kommer til sine konsultationer eller synes det ene eller det andet, bare fordi man går i parterapi, eller få at vide hvad ens børn taler om, bare fordi man betaler for deres samtaler hos mig. Jeg hverken be- eller afkræfter for andre, om du går hos mig, hvis du ikke udtrykkelig beder mig om det, og selv hvis vi tilfældigt mødes på gaden, vil jeg overlade det til dig, om vi skal hilse på hinanden eller lade være.


Jeg fører ikke elektroniske journaler og udveksler ikke oplysninger med f.eks. det offentlige

Derfor kan der ikke komme andre kompromitterende oplysninger fra min PC end nogle betalingsoplysninger – selv, hvis den skulle blive stjålet/hacket. Breve eller rapporter om terapiforløb skriver jeg kun, hvis du udtrykkeligt beder mig om det. Tilsvarende udveksler jeg ikke personfølsomme informationer med andre behandlere – selvom de også har tavshedspligt – medmindre du beder mig om det.


Jeg tager ikke beslutningerne for dig

Et af mine formål er at hjælpe dig med at blive klar over, hvad du vil, og hvordan du kan nå dine mål. Det skal være dine mål, vi arbejder for at nå – ikke mine. Mit mål er at gøre dig i stand til selv at beslutte, hvad du vil med dit liv og til at føre dine beslutninger ud i livet.


Du bestemmer, hvad vi skal arbejde med, hvornår og hvor hurtigt

Det nytter ikke, at jeg ser problemer, hvis du ikke gør, eller at jeg vil tage fat på noget, som du ikke er parat til at arbejde med. Selv den rigtigste forklaring/terapi er forkert, hvis den ikke føles rigtig for dig. Så jeg må billedlig talt møde dig der, hvor du står.


Du er uden skyld

Vi er alle et resultat af vores arv og vores opvækstmiljø, og vi har ikke selv valgt nogen af delene. Det er ikke min opgave at moralvurdere. Det er min opgave at hjælpe dig – uanset hvad du har gjort/sagt/tænkt/følt, og uanset hvad andre tænker/føler om det.


Der er altid noget, vi kan gøre

Selv hændelser, problemer og ulykker, som vi ikke selv har indflydelse på, kan vi forholde os konstruktivt til og gøre noget for at få det bedre med.


Der er altid mindst en årsag til vores adfærd og til vores symptomer

Det er vigtigt at finde og eliminere årsagerne, hvis vi vil skabe varige positive forandringer. Det er ofte nytteløst (og det kan være farligt) at behandle symptomerne uden at tage fat på årsagerne.


Jeg godtager ikke uden videre diagnoser, som andre har stillet

Ofte får diagnoser os til at overse vigtige muligheder. Og nogle gange er de stillet af behandlere, som ikke har den fornødne specialviden. Diagnoser stilles som regel udfra symptomerne og ikke udfra en analyse af årsagerne. Derfor er de tit overfladiske og utilstrækkelige til at belyse problemer og løsninger.


Jeg tager afstand fra tabuer

Intet er forbudt at tale om, ingen spørgsmål er forbudt at stille, og ingen følelser eller tanker er forbudt at udtrykke. Jo “værre” de er, jo vigtigere er de måske at få bearbejdet! Så vær ikke bange for at tage bladet fra munden – jeg har sikkert hørt noget tilsvarende før, eller det der er værre!


Jeg tager afstand fra “ismer” og ensretning

Ideologier opstiller regler, som udefra dikterer, hvorledes du og jeg skal leve. Jeg vil hellere hjælpe dig til at frigøre dig fra ensretning og til at styre dit liv indefra i overensstemmelse med dine følelser og din natur.


Jeg tager afstand fra “forklaringer”, som jeg ikke kan forstå

Jeg går ind for trosfrihed og respekterer den enkeltes livssyn, men jeg anser religiøse, spirituelle og mystiske “forklaringer” for at rejse mange flere spørgsmål, end de besvarer. I mit terapeutiske arbejde tager jeg udgangspunkt i konkrete følelser og logiske årsagssammenhænge, som jeg kan forstå. Jeg er tilbøjelig til at anse det for både uetisk og uforsvarligt at møde mennesker, der har brug for hjælp, med ideer og metoder der trodser både sund fornuft og videnskabeligt grundlag.


Vi har alle et ansvar

Enhver er ansvarlig for at forvalte sin situation efter bedste evne. Dvs. for at arbejde for sin egen og sine omgivelsers sundhed og for at prøve at få det bedste ud af sit liv. Jeg respekterer, beundrer og hjælper mennesker, som selv vil arbejde for at gøre en forskel i stedet for at give ansvaret fra sig og passivt “lade sig behandle”. Ved at konsultere mig tager du ansvar for at komme videre, og så længe du arbejder aktivt for dig selv, vil jeg hjælpe og støtte dig. Hvis jeg derimod skønner, at du ikke selv vil gøre en indsats, eller at du ikke har udsigt til fremskridt, forbeholder jeg mig retten til at afbryde forløbet og give pladsen til en anden.


Samtaleformer

Jeg tilbyder personlige samtaler/terapi som:

Du kan udmærket arbejde med nogle problemer i enesamtaler og andre problemer i par-, familie- eller gruppesamtaler. Uanset hvad du vælger, vil terapien tage udgangspunkt i dine ønsker og i dine personlige behov, tanker og følelser.

Jeg kan ikke altid tilbyde en ledig plads i en åben samtalegruppe, men hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte mig. Så kan du evt. komme på venteliste til en eksisterende eller ny gruppe.

Klik på den ønskede samtaleform eller vælg i drop-down menuen Personlige samtaler ovenfor, hvis du vil læse mere.